Gekende Functies en Operatoren

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken
Accessories dictionary.png
Deze pagina is een deel van de officiële handleiding en kan niet aangepast worden. Graag fouten melden per e-mailKies een versie die kan aangepast worden door gebruikers

Om getallen, coördinaten of vergelijkingen te creëren via de Invoerbalk kan je volgende functies en operatoren gebruiken. Logische operatoren en functies vind je onder Booleaanse waarden.

Nota: Plaats het argument van de functie tussen haakjes, zonder een spatie tussen de naam van de functie en de haakjes.


Operator / Functie Input
ℯ (het getal van Euler) Alt + e
ί (Imaginaire eenheid) Alt + i
π Alt + p of pi
° (Graden symbool) Alt + o
Optelling +
Aftrekking -
Vermenigvuldiging * of spatietoets
Scalair product * of spatietoets
Vectorieel product (zie Vectorieel product)
Deling /
Machtsverheffing ^ of superscript (x^2 or x2)
Faculteit !
Haakjes ( )
x-coördinaat x( )
y-coördinaat y( )
z-coördinaat z( )
Absolute waarde (modulus in poolcoördinaten of vector - 1ste coördinaatgetal in sferische coördinaten) abs( )
Argument (hoek in poolcoördinaten of vector - 2de coördinaatgetal in sferische coördinaten) args( )
Hoogte (3de coördinaatgetal in sferische coördinaten) alt( )
Toegevoegde (zie: complex geconjugeerde) toegevoegde( )
Teken sgn( ) of sign()
Vierkantswortel sqrt( )
Derde machtswortel cbrt( )
ToevalsgetalTussen 0 en 1 random( )
Exponentiële functie exp( ) or ℯx
Natuurlijke Logaritme (logaritme met basis e) ln( ) or log( )
Logaritme met basis 2 ld( )
Logaritme met basis 10 lg( )
Logaritme van x met basis b log(b, x )
Cosinus cos( )
Sinus sin( )
Tangens tan( )
Secans sec()
Cosecans cosec()
Cotangens cot()
Boogcosinus acos( ) or arccos( )
Boogsinus asin( ) or arcsin( )
Boogtangens (geeft een resultaat tussen -π/2 en π/2) atan( ) or arctan( )
(geeft een resultaat tussen -π en π)] atan2(y, x)
Cosinus hyperbolicus cosh( )
Sinus hyperbolicus sinh( )
Tangens hyperbolicus tanh( )
Secans hyperbolicus sech( )
Cosecans hyperbolicus cosech( )
Tangens hyperbolicus coth( )
Boogcosinus hyperbolicus acosh( ) or arccosh( )
Boogsinus hyperbolicus asinh( ) or arcsinh( )
Boogtangens hyperbolicus atanh( ) or arctanh( )
Grootste geheel getal kleiner of gelijk aan floor( )
Kleinste geheel getal groter of gelijk aan ceil( )
Afronden round( )
Bètafunctie Β(a, b) beta(a, b)
Onvolledige Bètafunctie Β(x;a, b) beta(a, b, x)
Onvolledige geregulariseerde Bètafunctie I(x; a, b) betaRegularized(a, b, x)
Gammafunctie Γ(x) gamma( x)
Onvolledige Gammafunctie γ(a, x) gamma(a, x)
P(a,x) = γ(a, x) / Γ(a) ] gammaRegularized(a, x)
Foutfunctie erf(x)
Reëel re( )
Imaginair im( )
Digamma functie psi(x)
De Polygamma function is de (m+1)de afgeleide van de natuurlijke logaritme van de Gamma function, gamma(x) (m=0,1) polygamma(m, x)
De Sinus Integraal functie sinIntegral(x)
De Cosinus Integraal functie cosIntegral(x)
De Exponentiële Integraal functie expIntegral(x)
De Riemann-Zeta functie ζ(x) zeta(x)
© 2020 International GeoGebra Institute