Tekenvenster

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Menu view graphics.svg Tekenvenster

Het Menu view graphics.svg Tekenvenster wordt in de meeste Schermindelingen getoond. Het toont de grafische weergave van de objecten die in GeoGebra gecreëerd werden. De Knoppenbalk staat bovenaan in het scherm met de knoppen Ongedaan maken / Opnieuw bovenaan rechts.

Graphics-View.png


Tekenvenster

Het Menu view graphics.svg Tekenvenster aanpassen

Het Menu view graphics.svg Tekenvenster bevat verschillende types van roosters en assen. Zie Aanpassen van het tekenvenster voor meer details.

Tonen van een tweede Menu view graphics.svg Tekenvenster

Je kunt een tweede Menu view graphics.svg Tekenvenster openen via het menu Beeld. Wanneer twee Menu view graphics.svg Tekenvenster geopend zijn, is er altijd een van beide actief (de titel van het scherm waarin je werkt of laatste gewerkt hebt, staat in het vet). Alle zichtbaren objecten die je creëert met Commando's verschijnen steeds in het actieve venster. Voor elk object kan je bepalen in welk(e) Menu view graphics.svg Tekenvenster(s) je ze wil tonen via de tab Advanced in het Eigenschappenvenster.


Wiskundige Objecten creëren

Constructies met de computermuis

Met de knoppen in de Knoppenbalk kan je muisconstructies maken in het Menu view graphics.svg Tekenvenster. Selecteer een knop in de Knoppenbalk en lees in de tooltip hoe je de knop kunt gebruiken.

Nota: Elk object dat je creëert in het you create in the Menu view graphics.svg Tekenvenster heeft ook een algebraïsche voorstelling in het Menu view algebra.svg Algebra venster.
Voorbeeld: Selecteer de knop Mode circle2.svg Cirkel met middelpunt door punt en klik twee maal in het Menu view algebra.svg Tekenvenster. De eerste klik creëert het middelpunt van de cirkel. De tweede klik creëert een cirkel en een punt op de cirkel.

Knoppenbalk

De Tekenvenster Knoppenbalk biedt een waaier van Knoppen waarmee je de grafische voorstelling van objecten rechtstreeks in het Menu view graphics.svg Tekenvenster kan creëren. Elk item in de Gereedschappenbalk staat voor een rolmenu met een selectie van verwante knoppen. Om een rolmenu te openen klik je op de basisknop in de knoppenbalk (GeoGebra Web en Tablet Apps) of op het driehoekje rechtsonder van het icoon (GeoGebra Desktop).

Toolbar-Graphics.pngNota: De knoppen van de Knoppenbalk zijn gerangschikt naar de aard van de objecten die gecreëerd worden. Zo vind je knoppen die verschillende types van punten creëren in het rolmenu van de knop Mode point.svg en knoppen die meetkundige transformaties uitvoeren in het rolmenu van de knop Mode mirroratline.svg).

Invoer via het invoerveld

Je kunt ook objecten creëren in het Menu view graphics.svg Tekenvenster door de algebraïsche voorstelling of het overeenkomende Commando's in het Invoerveld te typen.

Nota: Het Invoerveld kan je zichtbaar maken via het menu Beeld.


Wiskundige Objecten aanpassen

De knop Mode move.svg Verplaatsen

Met de knop Mode move.svg Verplaatsen kan je objecten verplaatsen in het Menu view graphics.svg Tekenvenster door ze met de muis te verslepen.

Nota: Tegelijk met de grafische voorstelling van de objecten wordt ook de algebraïsche voorstelling aangepast in het Menu view graphics.svg Algebra venster.

Knippen en Plakken

Met de sneltoetsen Sjabloon:KeyCode en Sjabloon:KeyCode (Mac OS:Sjabloon:KeyCode en Sjabloon:KeyCode) kan je geselecteerde objecten Knippen en Plakken (tenzij ze afhngen van de coördinaatassen) in hetzelfde of een ander venster.

Nota: Knippen en Plakken kopieert ook objecten waarvan ze afhangen maar maakt de niet-geselecteerde objecten onzichtbaar.

{{Example|1=Wanneer je objecten die afhangen van schuifknoppen kopieert naar een nieuw scherm, zal het de schuifknop (onzichtbaar) mee kopiëren naar het nieuwe scherm} Het gekopieerde object is gefixeerd wanneer je klikt op het Menu view graphics.svg Tekenvenster.

Weergave van Wiskundige Objecten

Opmaakwerkbalk

Met de knoppen van de Opmaakwerkbalk kan je

  • assen tonen / verbergen Stylingbar graphicsview show or hide the axes.svg en Stylingbar graphicsview show or hide the grid.svg (verschillende types van rooster kiezen in the GeoGebra Web en Tablet Apps)
  • teruggaan naar het Stylingbar graphicsview standardview.svg standaardbeeld
  • de Stylingbar graphicsview point capturing.svg Puntstijl instellen

Je kunt kiezen tussen Automatisch, Rooster magnetisch, Vastmaken aan rooster en Uit.
- Met Rooster magnetisch werkt het rooster aantrekkend voor de muisaanwijzer als hulp om objecten op roosterpunten te plaatsen.
- Met Vastmaken aan rooster kan je objecten uitsluitend op roosterpunten plaatsen.
- Met Uit worden Vastmaken aan rooster en Rooster magnetisch uitgeschakeld. Je kunt elk object vrij (ver)plaatsen.
- Automatisch komt overeen met Uit wanneer het rooster niet getoond wordt en met Rooster magnetisch wanneer het wel getoond wordt.

  • het Menu-options.svg dialoogvenster Eigenschappen openen (GeoGebra Web en Tablet Apps)
  • bijkomende Stylingbar dots.svg vensters tonen in het GeoGebra scherm (GeoGebra Web en Tablet Apps)

Opmaakwerkbalk voor Knoppen en Objecten

Afhankelijk van de knop of objecten die je selecteert, wordt een aangepaste opmaakwerkbalk getoond.

Wiskundige Objecten verbergen in het Menu view graphics.svg Tekenvenster

Je kunt objecten in het Menu view graphics.svg Tekenvenster verbergen

© 2021 International GeoGebra Institute