Booleaanse waarden

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page Je kunt in GeoGebra de Booleaanse variabelen true en false gebruiken. Typ bijvoorbeeld: a = true of b = false in het Invoerveld en klik op Enter.

Aanvinkvakjes en Pijltoetsen

Vrije Booleaanse variabelen kan je tonen als aanvinkvakjesin het Tekenvenster (Zie de knop Tool Check Box to Show Hide Objects.gifAanvinkvakje om objecten te tonen of verbergen Macro). Met de pijltoetsen op je toetsenbord kan je Booleaanse variabelen wijzigen in het Algebravenster (zie Animatie).

Nota: Je kunt ook de getallen 0 en 1 gebruiken als Booleaanse operatoren. Hiermee kan je b.v. via een aanvinkvakje een animatie starten of stoppen.

Operatoren

Je kunt in GeoGebra volgende operatoren gebruiken als Booleaanse variabelen en voorwaarden door ze te selecteren in de invoerbulp of ze zelf in de invoerbalk te typen:

Operator Lijst Toetsenbord Voorbeeld Objecttypes
Gelijk == a ≟ b of a == b getallen, punten, rechten, kegelsneden a, b
Ongelijk != a ≠ b of a != b getallen, punten, rechten, kegelsneden a, b
Kleiner dan < < a < b getallen a, b
Groter dan > > a > b getallen a, b
Kleiner of gelijk aan <= a ≤ b of a <= b getalle, a, b
Groter of gelijk aan >= a ≥ b of a >= b getallen a, b
En && a ∧ b of a && b Booleaans a, b
Of || a ∨ b of a || b Booleaans a, b
Niet ¬ ! ¬a of !a Boolean a
Evenwijdig a ∥ b rechten a, b
Loodrecht a ⊥ b rechten a, b
Behoort tot a ∈ list1 getal a, lijst met getallen lijst1
© 2024 International GeoGebra Institute