Animatie

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


Automatische Animatie

In GeoGebra kan je niet alleen vrije getallen en/of hoeken animeren, maar ook afhankelijke punten op een object (lijnstuk, rechte, functie, kromme, enz.). Wil je vrije getallen/hoeken automatisch laten animeren, dan moet je ze tonen als schuifknoppen in het Tekenvenster.

Aanmaken van een animatie:
- Rechtsklik (Mac OS: Ctrl-klik) op getal, hoek of punt.
- Selecteer Animatie aan in het Context Menu.
Je stopt een animatie door in hetzelfde Context Menu Animatie aan uit te vinken.

Nota: Nadat je een animatie plaatst op een vrij punt, een vrije hoek of een afhankelijk punt, verschijnt er een animatieknop linksonder in het Tekenvenster. Hiermee kan je de animatie Animate Pause.png pauzeren of Animate Play.png verderzetten.

In het Eigenschappenvenster van de tab Schuifknop kan je de eigenschappen van de animatie aanpassen:

Zo kan je de snelheid van de animatie wijzigen.

Nota: Een snelheid met waarde 1 betekent dat de animatie ongeveer 10 seconden doet om het interval van de schuifknop te doorlopen.

Je kunt ook bepalen hoe de animatiecyclus herhaald wordt:

⇔ Oscilleren
De animatiecyclus wisselt af tussen afnemen en toenemen.
⇒ Toenemen
De waarde van de schuifknop neemt steeds toe. Wanneer hij de maximumwaarde bereikt, springt hij terug naar de beginwaarde en wordt de animatie herhaald.
⇐ Afnemen
TDe waarde van de schuifknop neemt steeds af. Wanneer hij de minimumwaarde bereikt, springt hij terug naar de maximumwaarde en wordt de animatie herhaald.
Nota: Terwijl een animatie loopt, blijft GeoGebra volledig functioneel. Je kunt dus je constructie wijzigen terwijl een animatie loopt.

Manuele Animatie

Activeer de Tool Move.gif Verplaatsknop om manueel een getal, hoek of positie van een punt continu wijzigen. Klik dan op een vrij getal, vrije hoek of afhankelijk punt en klik op de + of – toets of de pijltoetsen van je toetsenbord. Je krijgt een manuele animatie door een van deze toetsen ingedrukt te houden.

Voorbeeld: Wanneer de coördinaten van een punt afhangen van een getal t zoals in P = (2 t, t), zal het punt op een rechte lijn bewegen wanneer t continu verandert.
Nota: Je kunt de toename van een schuifknop bepalen in de tab Schuifknop van het Eigenschappenvenster van dit object.

Sneltoetsen

  • Shift + pijltoets geeft je een stapgrootte van 0.1 eenheden
  • Ctrl + pijltoets geeft je een stapgrootte van 10 eenheden
  • Alt + pijltoets geeft je een stapgrootte van 100 eenheden
Nota: Ook een punt op een rechte kan je bewegen met de + of – toets.
© 2021 International GeoGebra Institute