Verander waarden

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


Je kunt op twee manieren de waarde van een object veranderen:

  • Typ de naam van het object en zijn nieuwe waarde in het Invoerveld.
Voorbeeld: Wanneer je de waarde van een bestaand getal a = 3 wil veranderen, typ a = 5 in het Invoerveld en klik op Sjabloon:KeyCode.
  • Wijzig de algebraïsche voorstelling: Activeer de Tool Move.gifVerplaatsknop en dubbelklik op het object in het Algebra venster. Dit opent een tekstveld waarin je de waarde kunt veranderen. Bevestig je wijziging met Sjabloon:KeyCode.
Nota: Vrije objecten kan je rechtstreeks aanpassen. Afhankelijke objecten kan je enkel aanpassen door de objecten waarvan ze afhangen aan te passen of door ze te herdefiniëren.
© 2021 International GeoGebra Institute