Sorteer Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Sorteer( <Lijst> )
Sorteert een lijst van getallen, tekstobjects, of punten.
Nota: Lijsten van punten worden gesorteerd volgens hun x-coördinaten.
Voorbeeld:
  • Sorteer({3, 2, 1}) creëert de lijst {1, 2, 3}.
  • Sorteer({"peren", "appelen", "vijgen"}) geeft de lijst van elementen in alfabetische volgorde: {appelen, peren,vijgen}.
  • Sorteer({(3, 2), (2, 5), (4, 1)}) creëert de lijst {(2, 5), (3, 2), (4, 1)}.
Sorteer( <Waarden>, <Sorteercriterium> )
Sorteert de eerste lijst Waarden volgens de overeenkomende tweede lijst Sorteercriterium.
Voorbeeld:
  • Om een lijst van veeltermen lijst1 = {x^3, x^2, x^6} te sorteren volgens hun graad, creëer je de afhankelijke lijst met graden lijst2 = Zip(Graad(a), a, lijst1). Daarna geeft Sortee(lijst1, lijst2) de gewenste lijst3 = {x^2, x^3, x^6}.
  • Om een veelhoek te tekenen met als hoekpunten de complexe wortels van x^{10}-1, gesorteerd volgens hun argumenten, creëer je lijst1 = {ComplexeWortels(x^10-1)}. Typ daarna het commando Veelhoek(Sorteer[lijst1, arg(lijst1))). Dit commando creëert veelhoek1 = 2.94.
Nota: Je vind een Engelstalige initiatiehandleiding over het sorteren van objecten op Tutorial: Sorting.
© 2021 International GeoGebra Institute