Labels en titels

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


In GeoGebra heeft elk object een uniek label. Je kunt hiervoor een of meerdere letters gebruiken, eventueel met een index. Voor details zie Objecten benoemen.

Labels tonen en verbergen

In het Tekenvenster kan je labels op verschillende manieren tonen of verbergen:

Naam en waarde

Elk object in GeoGebra heeft een unieke naam, die je kunt gebruiken om in het Tekenvenster het object een label te geven. Als label van een object kan je ook enkel zijn waarde tonen of zijn naam en waarde. Deze instelling bepaal je in het Eigenschappenvenster onder de tab Basis. Naast het aanvinkvakje Label tonen kan de de gewenste optie selecteren in een drop-down menu.

Nota: De waarde van een punt zijn zijn coördinaten. De waarde van een functie is zijn vergelijking.

Titel

Soms wil je meerdere objecten eenzelfde label geven, b.v. de vier hoeken van een vierkant a. In die gevallen kan je objecten een titel geven, los van naam of waarde of naam van de objecten. In het drop-down menu achter het aanvinkvakje Label tonen vind je als bijkomende optie Titel. Deze is vrij en dus niet gebonden aan al dan niet reeds gegeven titels.

Titels kan je dynamisch maken met volgende verwijzingen:

Verwijzing Betekenis
%c De waarde van de naburige cel (langs rechterkant) in het Rekenblad. Dit moet een een vrije, niet dynamische tekst zijn.
De titel wordt niet aangepast tenzij je hem vernieuwd met de toetsencombinatie's Sjabloon:KeyCode of Sjabloon:KeyCode
%v Waarde
%n Naam
%x x-coördinaat (of coëfficiënt van x in de vergelijking van een rechte a x + b y + c = 0)
%y y-coördinaat (of de coëfficiënt van y in de vergelijking van een rechte a x + b y + c = 0)
%z de constante term in de vergelijking van een rechte a x + b y + c = 0 (ook: z-coördinaat in het 3D tekenvenster)
Voorbeeld: A is een punt met coördinaten (1,2). De titel bepalen als "Punt %n heeft als coördinaten %v" geeft volgende titel: "Punt A heeft als coördinaten (1,2)"

LaTeX in titels

Je kunt ook LaTeX-formules gebruiken in titels, door de formule tussen dollartekens te plaatsen (b.v. $ x^{2} $). Door te klikken op het kleine icoontje in het tekstveld kan je hierbij ook kiezen uit een reeks Griekse letters en operatoren.

Voorbeeld: Je kunt LaTeX in titels gebruiken om in een titel b.v. breuken te tonen als \frac{a}{b} . Typ Hiervoor $\frac{a}{b}$.
Nota: LaTeX titels kan je ook gebruiken in knoppen en aanvinkvakjes.© 2021 International GeoGebra Institute