Handlingsobjekt

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkFor interaktive arbeidsark med scripting kan handlingsobjekt være nyttige. Det er fire typer handlingsobjekt:

Avkrysningsbokser

Avkrysningsbokser er grafiske representasjoner av boolske verdier.

Se også verktøyet Tool Check Box to Show Hide Objects.gif Avkrysningsboks for å vise og skjule objekt og kommandoen Avkrysningsboks for mer informasjon om hvordan du lager og bruker avkrysningsbokser.


Tekstfelt

Tekstfelt blir brukt for å skrive inn tekst som kan brukes av script. Scriptet kjøres ved å endre teksten i tekstfeltet og så trykke Enter eller forlate tekstfeltet. Den innskrevne verdien kan nås ved bruk av variablen %0.

Eksempel: Tekstfelt med a=a+%0 i script vil øke verdien til a med den innskrevne verdien. Dette fungerer bare dersom a er et fritt objekt.

Dersom du vil at tekstfeltet skal endre verdien til et fritt objekt (eller redefinere et avhengig objekt) kan du definere objektet som linket. På den måten treng du ikke skrive inn et script.

Merk: Tekstfelt kan lages med verktøyet Tool Insert Textfield.gif Sett inn et tekstfelt eller kommandoen Tekstfelt.

Knapper

Knapper er ment for å kjøre script når de blir trykt på. Selv om script blir kjørt også ved å trykke på andre objekt (for eksempel et bilde), vil bruk av knapper gjøre arbeidsarket mer intuitivt.

Merk: Knapper kan lages med verktøyet Tool Insert Button.gif Sett inn en knapp eller kommandoen Knapp.

Kombinasjonsbokser

Kombinasjonsbokser er bare tilgjengelg i regnearket. Du kan skrive inn ei liste i ei celle og så skru på valget Bruk knapper og avkrysningsbokser under fanene Regneark i dialogboksen for egenskaper. Listene vil bli gjort om til en kombinasjonsboks og et element kan hentes ut ved å bruke en av kommandoene ValgteIndeks og ValgteElement.

Comments

Manual:Handlingsobjekt

en:Action Objects nn:Handlingsobjekt

© 2020 International GeoGebra Institute