Zip Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Zip[ <Uttrykk>, <Var1>, <Liste1>, <Var2>, <Liste2>, ... ]
Lagar ei liste med objekta ein får når variablane i det gjevne uttrykket vert bytta ut med elementa i dei samsvarande listene. Lengda på den resulterande lista er lik den minste verdien av lengda til den minste av dei gjevne listene.
Døme:
  • La P, Q, R, S vere punkt. Zip[Midtpunkt[A, B], A, {P, Q}, B, {R, S}] gjev ei liste som inneheld midtpunkta til linjestykka PR og QS.
  • La liste1 = {x^2, x^3, x^6}. Zip[Grad[a], a, liste1] gjev lista {2, 3, 6}.
Merk: I kvar liste må elementa vere av same type.
© 2021 International GeoGebra Institute