VenstreSide Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
VenstreSide[ <Likning> ]
Gjev venstresida av den forenkla likninga.
Døme:
VenstreSide[x + 2 = 3x + 1] gjev x. Høgresida av den forenkla likninga vil her vere 0,5.

CAS-delen

VenstreSide[ <Likning> ]
Gjev venstresida av den gjevne likninga.
Døme:
VenstreSide[x + 2 = 3x + 1] gjev x + 2.
VenstreSide[ <Liste med likningar> ]
Gjev lista med venstresider i likningane.
Døme:
VenstreSide[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3x + 1}] gjev \{a^2 + b^2, x + 2\}.
VenstreSide[ <Liste med likningar>, <Indeks> ]
Gjev venstresida til likninga i lista som er gjeven av indeksen.
Døme:
VenstreSide[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3 x + 1}, 1] gjev a^2 + b^2.
Merk:
Sjå også kommandoen HøgreSide.
© 2021 International GeoGebra Institute