HøgreSide Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


HøgreSide[ <Likning> ]
Gjev høgresida av den forenkla likninga.
Døme:
HøgreSide[x + 2 = 3x + 1] gjev 0,5.

CAS-delen

HøgreSide[ <Likning> ]
Gjev høgresida av den gjevne likninga.
Døme:
HøgreSide[x + 2 = 3x + 1] gjev 3x + 1.
HøgreSide[ <Liste med likningar> ]
Gjev lista med høgresider i likningane.
Døme:
HøgreSide[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3x + 1}] gjev \{c^2, 3x + 1\}.
HøgreSide[ <Liste med likningar>, <Indeks> ]
Gjev høgresida til likninga i lista som er gjeven av indeksen.
Døme:
HøgreSide[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3 x + 1}, 1] gjev c^2.
Merk:
Sjå også kommandoen VenstreSide.
© 2021 International GeoGebra Institute