ReknUt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ReknUt[ <Funksjon> ]
Multipliserer ut funksjonsuttrykket.
Døme:
ReknUt[(2 x - 1)^2 + 2 x + 3] gjev 4 x^2 - 2 x + 4.
Merk: Sjå også kommandoen Polynom.

CAS-delen

ReknUt[ <Uttrykk> ]
Multipliserer ut uttrykket.
Døme:
ReknUt[(2 x - 1)^2 + 2 x + 3] gjev 4 x^2 - 2 x + 4.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Evaluate.gif Rekn ut.
© 2021 International GeoGebra Institute