MFM Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
MFM[ <Tal a>, <Tal b> ]
Finn minste felles multiplum for dei to tala a og b.
Døme:
LCM[12, 15] gjev 60.
MFM[ <Liste med tal> ]
Finn minste felles multiplum for tala i lista.
Døme:
LCM[{12, 30, 18}] gjev 180.
Merk: Sjå også kommandoen SFD (Største felles divisor).

CAS-delen

MFM[ <Tal a>, <Tal b> ]
Finn minste felles multiplum for dei to tala a og b.
Døme:
LCM[12, 15] gjev 60.
MFM[ <Liste med tal> ]
Finn minste felles multiplum for elementa i lista.
Døme:
LCM[{12, 30, 18}] gjev 180.
MFM[ <Polynom>, <Polynom> ]
Finn minste felles multiplum for dei to polynoma.
Døme:
LCM[x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6] gjev x^3 + x^2 - 8 x - 12.
MFM[ <Liste med polynom> ]
Finn minste felles multiplum for polynoma i lista.
Døme:
LCM[{x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x^3 - 4 x^2 - 3 x + 18}] gjev x^4 - 2 x^3 - 11 x^2 + 12 x + 36.
Merk: Sjå også kommandoen SFD (Største felles divisor).
© 2021 International GeoGebra Institute