Faktoriser Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Faktoriser[ <Polynom> ]
Faktoriser polynomet.
Døme:
Faktoriser[x^2 + x - 6] gjev f(x) = (x - 2) (x + 3).
Merk: Sjå også kommandoane
  • Faktorar som gjev faktorane til eit tal.
  • Cfaktor som også tillet komplekse faktorar.

CAS-delen

Faktoriser[ <Polynom> ]
Faktoriserer polynomet.
Døme:
Factor[x^2 - y^2] gjev (x + y) (x - y).
Faktoriser[ <Uttrykk>, <Variabel> ]
Faktoriserer uttrykket med omsyn på den gjevne variabelen.
Døme:
  • Faktoriser[x^2 - y^2, x] gjev (x + y) (x - y), som er faktoriseringa av x2 - y2 med omsyn på x,
  • Faktoriser[x^2 - y^2, y] gjev (-x - y) (-x + y), som er faktoriseringa av x2 - y2 med omsyn på y.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Factor.gif Faktoriser.
Merk: Sjå også kommandoane
  • Faktorar som gjev faktorane til eit tal.
  • Cfaktor som også tillet komplekse faktorar.
© 2020 International GeoGebra Institute