Forenkle Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Forenkle[ <Funksjon> ]
Forenklar ledda i funksjonen dersom det er mogleg.
Døme:
Forenkle[x + x + x] gjev funksjonen f(x) = 3x.
Forenkle[ <Tekst> ]
Kommandoen prøver å rydde opp i tekstuttrykket ved mellom anna å fjerne repeterte minusteikn.
Døme:
For a=b=c=-1 vil Forenkle["f(x) = " + a + "x² + " + b + "x + " + c] gjev f(x)=-x² - x - 1.
Merk: Kommandoen Formeltekst er enklare og vil vanlegvis gje betre resultat.

CAS-delen

Forenkle[ <Funksjon> ]
Forenklar ledda i funksjonen dersom det er mogleg. Udefinerte variablar kan verte inkludert i ledda.
Døme:
Forenkle[3 * x + 4 * x + a * x] gjev x a + 7 x.
© 2020 International GeoGebra Institute