TilGrunntal Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TilGrunntal[ <Tal>, <Grunntal b> ]
Konverterer det gjevne talet frå eit vanleg desimaltal med 10 som grunntal til eit nytt talsystem som har grunntalet b. Talet må vere eit heiltal og grunntalet må vere eit heiltal mellom 2 og 36. Svaret vert gjeve som eit tekstobjekt.
Døme:
  • TilGrunntal[255, 16] gjev "FF".
  • TilGrunntal[256, 2] gjev "100000000"
Merk: Sjå også kommandoen FråGrunntal.
© 2021 International GeoGebra Institute