FråGrunntal Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


FråGrunntal[ "<Tal som tekst>", <Grunntal b> ]
Konverterer det gjevne talet frå talsystemet med det gjevne grunntalet b til vanleg desimaltal med 10 som grunntal. Grunntalet må vere eit heiltal mellom 2 og 36.
Døme:
  • FråGrunntal["FF",16] gjev 255.
  • FråGrunntal["100000000",2] gjev 256
Merk: Sjå også kommandoen TilGrunntal.
© 2021 International GeoGebra Institute