Divisjon Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Divisjon[ <Tal a>, <Tal b> ]
Gjev ei liste med heiltalskvotienten og resten når a vert delt på b.
Døme:
Divisjon[16, 3] gjev {5, 1}.
Divisjon[ <Dividend Polynom>, <Divisor Polynom> ]
Gjev ei liste med kvotienten og resten av divisjonen av dei to polynoma.
Døme:
Divisjon[x^2 + 3 x + 1, x - 1] gjev {x + 4, 5}.
Merk: Sjå også kommandoen Div som ikkje gjev resten ved divisjonen.

CAS-delen

Divisjon[ <Tal a>, <Tal b> ]
Gjev ei liste med heiltalskvotienten og resten når a vert delt på b.
Døme:
Divisjon[16, 3] gjev {5, 1}.
Divisjon[ <Dividend Polynom>, <Divisor Polynom> ]
Gjev ei liste med kvotienten og resten av divisjonen av dei to polynoma.
Døme:
Divisjon[x^2 + 3 x + 1, x - 1] gjev {x + 4, 5}.
Merk: Sjå også kommandoen Div som ikkje gjev resten ved divisjonen.
© 2021 International GeoGebra Institute