Div Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Div[ <Tal a>, <Tal b> ]
Gjev heiltalskvotienten av a og b.
Døme:
Div[16, 3] gir 5.
Div[ <Dividend Polynom>, <Divisor Polynom> ]
Gjev kvotienten av dei to polynoma.
Døme:
Div[x^2 + 3 x + 1, x - 1] gir f(x) = x + 4.
Merk: Sjå også kommandoen Divisjon som også gjev resten ved divisjonen.

CAS-delen

Div[ <Tal a>, <Tal b> ]
Gjev heiltalskvotienten av a og b.
Døme:
Div[16, 3] gir 5.
Div[ <Dividend Polynomial>, <Divisor Polynomial> ]
Gjev kvotienten av dei to polynoma.
Døme:
Div[x^2 + 3 x + 1, x - 1] gir x + 4.
Merk: Sjå også kommandoen Divisjon som også gjev resten ved divisjonen.
© 2021 International GeoGebra Institute