VenstreSum Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VenstreSum[ <Funksjon f>, <Tal a>, <Tal b>, <Tal på rektangel n> ]
Kommandoen gjev ei tilnærming til arealet under grafen til funksjonen. Intervallet [a, b] vert delt opp i n delintervall med breidde (a - b)/n. I kvart delintervall vert det teikna eit rektangel med breidde lik intervallbreidda og høgde bestemt av funksjonsverdien til x-verdien til venstre grense av delintervallet. Kommandoen finn summen av areala til alle rektangla.
Merk: Kommandoen gjev same svaret som RektangelSum[ <Funksjon f>, <Tal a>, <Tal b>, <Tal på rektangel n>, 0 ].
Døme:
Definer funksjonen f(x)=x^2+3x+4 og skriv inn VenstreSum[f, -2, 2, 2]. Intervallet [-2, 2] vert då delt opp i to delintevall [-2, 0] og [0, 2] der det vert teikna rektangel med breidde lik 2.
Høgda til det første rektangelet er f(-2)=(-2)^2+3(-2)+4=2.
Høgda til det andre rektangelet er f(0)=0^2+3\cdot 0+4=4.
Arealet som vert returnert er: 2(2+4)=12.
Det eksakte svaret gjeve av Integral[f, -2, 2]] er 21.33 (evt. \frac{64}{3} i CAS-delen).
Merk: Sjå også kommandoane RektangelSum, SumOver og SumUnder.
© 2021 International GeoGebra Institute