Ekstremalpunkt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Ekstremalpunkt[ <Polynom> ]
Finn alle lokale ekstremalpunkt for polynomfunksjonen som punkt på funksjonsgrafen.
Ekstremalpunkt[ <Funksjon f>, <Tal a>, <Tal b> ]
Finn (numerisk) eventuelle ekstremalpunkt av f i det opne intervallet <a, b>. Funksjonen f må vere kontinuerleg i det lukka intervallet [a, b], elles kan kommandoen finne falske ekstremalpunkt nær diskontinuitetspunkta.
© 2020 International GeoGebra Institute