Kurve Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Kurve[ <Uttrykk u1>, <Uttrykk u2>, <Parametervariabel t>, <Tal a>, <Tal b> ]
Gjev den kartesiske parametriske kurva for det gjevne x-uttrykket u1 og y-uttrykket u2 (med parameter t) i intervallet [a, b].
Døme: Kurve[2*cos(t), 2*sin(t), t, 0, 2*pi] lagar ein sirkel med radius 2 om origo i koordinatsystemet.
Merk:
  • b må vere større eller lik a og båe må vere endelege
  • x, y og z kan ikkje verte brukt som parametervariablar
Merk: Sjå sida Kurver for fleire detaljar.
Merk: Sjå også kommandoane Derivert og ParametriskDerivert.
© 2020 International GeoGebra Institute