Derivert Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Derivert[ <Funksjon> ]
Gjev den deriverte av funksjonen.
Derivert[ <Funksjon>, <Tal n> ]
Gjev den n-te deriverte av funksjonen.
Derivert[ <Funksjon>, <Variabel> ]
Gjev den partiellderiverte av funksjonen med omsyn på den gjevne variabelen.
Døme: Derivert[x^3+3xy,x] gjev 3x^2+3y
Derivert[ <Funksjon>, <Variabel>, <Tal n> ]
Gjev den n-te partiellderiverte av funksjonen med omsyn på den gjevne variabelen.
Døme: Derivert[x^3+3xy,x,2] gjev 6x
Derivert[ <Kurve> ]
Gjev den deriverte av kurva.
Merk: Kommandoen kan berre verte brukt på parametriske kurver.
Derivert[ <Kurve>, <Tal n> ]
Gjev den n-te deriverte av kurva.
Merk: Kommandoen kan berre verte brukt på parametriske kurver.
Merk: Det er mogleg å bruke f'(x) i staden for Derivert[f], eller f''(x) i staden for Derivert[f, 2], og så vidare.

CAS-delen

Derivert[ <Uttrykk f> ]
Gjev den deriverte av f med omsyn på hovedvariabelen.
Døme:
Derivert[x^2] gjev 2 x.
Døme:
Derivert[t^3] gjev 3 t2.
Derivert[ <Uttrykk f>, <Variabel a> ]
Gjev den deriverte av f med omsyn på den gjevne variabelen a.
Døme:
Derivert[a x^3, a] gjev x3.
Derivert[ <Uttrykk f>, <Variabel a>, <Tal n> ]
Gjev den n-te deriverte av f med omsyn på den gjevne variabelen a.
Døme:
Derivert[a x^3, x, 2] gjev 6 a x.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Derivative.gif Derivert.
© 2020 International GeoGebra Institute