Grad Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Grad[ <Polynom> ]
Gjev graden til polynomet.
Døme:
Grad[x^4 + 2 x^2] gjev 4.
Merk: Polynomet kan berre ha ein ukjend parameter som må vere x, y eller z.

CAS-delen

Grad[ <Polynom> ]
Gjev graden til polynomet med tanke på hovedvariabelen.
Døme:
  • Grad[x^4 + 2 x^2] gjev 4,
  • Grad[x^6 + x y^3 + 2 x^2 - y^3] gjev 6.
  • Grad[x^6 y^3 + 2 x^2 y^3] gjev 9.
Grad[ <Polynom>, <Variabel> ]
Gjev graden til polynomet med tanke på den gjevne variabelen.
Døme:
  • Grad[x^4 y^3 + 2 x^2 y^3, x] gjev 4,
  • Grad[x^4 y^3 + 2 x^2 y^3, y] gjev 3.
Merk: Alle bokstavar kan verte brukt som parameter i polynomet så lenge dei ikkje har ein definert verdi.
© 2020 International GeoGebra Institute