Nemnar Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Nemnar[ <Funksjon> ]
Gjev nemnaren til funksjonen.
Døme:
Nemnar[5 / (x^2 + 2)] gjev f(x) = x2 + 2.

CAS-delen

Nemnar[ <Uttrykk> ]
Gjev nemnaren til det rasjonale talet eller uttrykket.
Døme:
Nemnar[5 / 3 + 2 / 5] gjev 15.
Merk: Sjå også kommandoen Teljar.
© 2021 International GeoGebra Institute