TilfeldigBinomial Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TilfeldigBinomial[ <Tal på forsøk n>, <Sannsyn p> ]
Genererer eit tilfeldig tal frå ei binomialfordeling med n forsøk der sannsynet for treff er p.
Døme:
TilfeldigBinomial[100, 0.5] gjev eit tal k i intervallet [0, 100] der sannsynet for å få k er sannsynet for at ei hending med sannsyn 0.5 skjer k gongar på 100 forsøk. k vil altså mest sannsynleg ligge rundt 100*0.5 = 50.
Merk:

CAS-delen

TilfeldigBinomial[ <Tal på forsøk n>, <Sannsyn p> ]
Genererer eit tilfeldig tal frå ei binomialfordeling med n forsøk der sannsynet for treff er p.
Døme:
TilfeldigBinomial[100, 0.5] gjev eit tal k i intervallet [0, 100] der sannsynet for å få k er sannsynet for at ei hending med sannsyn 0.5 skjer k gongar på 100 forsøk. k vil altså mest sannsynleg ligge rundt 100*0.5 = 50.
© 2021 International GeoGebra Institute