SFD Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


SFD[ <Tal a>, <Tal b> ]
Finn største felles divisor for dei to tala a og b.
Døme:
SFD[12, 15] gjev 3.
SFD[ <Liste med tal> ]
Finn største felles divisor for tala i lista.
Døme:
SFD[{12, 30, 18}] gjev 6.
Merk: Sjå også kommandoen MFM (Minste felles multiplum).


CAS-delen

SFD[ <Tal a>, <Tal b> ]
Finn største felles divisor for dei to tala a og b.
Døme:
SFD[12, 15] gjev 3.
SFD[ <Liste med tal> ]
Finn største felles divisor for tala i lista.
Døme:
SFD[{12, 30, 18}] gjev 6.
SFD[ <Polynom>, <Polynom> ]
Finn største felles divisor for dei to polynoma.
Døme:
SFD[x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6] gjev x + 2.
SFD[ <Liste med polynom> ]
Finn største felles divisor for polynoma i lista.
Døme:
SFD[{x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x³ - 4x² - 3x + 18}] gjev x + 2.
Merk: Sjå også kommandoen MFM (Minste felles multiplum).
© 2021 International GeoGebra Institute