Retningsdiagram Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Retningsdiagram[ <f(x, y)> ]
Teiknar eit retningsdiagram for differensiallikninga \frac{dy}{dx}=f(x,y).
Døme: Retningsdiagram[x+y] gjev retningsidagrammet for \frac{dy}{dx}=x+y.
Retningsdiagram[ <f(x, y)>, <Tal n> ]
Teiknar eit retningsdiagram for differensiallikninga \frac{dy}{dx}=f(x,y) på eit n x n rutenett. Standardverdien for n er 40.
Retningsdiagram[ <f(x, y)>, <Tal n>, <Lengde multiplikator a> ]
Teiknar eit retningsdiagram for differensiallikninga \frac{dy}{dx}=f(x,y) på eit n x n rutenett. Multiplikatoren 0 < a ≤ 1 avgjer lengda på linjestykka.
Retningsdiagram[ <f(x, y)>, <Tal n>, <Lengde multiplikator a>, <Min x>, <Min y>, <Maks x>, <Maks y> ]
Teiknar eit retningsdiagram for differensiallikninga \frac{dy}{dx}=f(x,y) på eit n x n rutenett innafor rektangelet bestemt av (xmin, ymin) og (xmaks, ymaks). Multiplikatoren 0 < a ≤ 1 avgjer lengda på linjestykka.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute