Polynom Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Polynom[ <Funksjon> ]
Utvidar (multipliserar ut) polynomfunksjonen.
Døme: Polynom[(x - 3)^2] gjev x2 - 6x + 9.
Polynom[ <Liste med n punkt> ]
Finn (ved interpolasjon) ein polynomfunksjon av grad n - 1 som går gjennom dei n punkta i lista.
Merk: Sjå også kommandoen ReknUt som også kan multiplisere ut andre funksjonar enn polynomfunksjonar.
© 2021 International GeoGebra Institute