Reg Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Reg[ <Liste med punkt L>, <Liste med funksjonar F> ]
Finn den lineærkombinasjonen av funksjonar frå F som passar best med punkta i L.
Døme: Med L = {A, B, C,...} og F = {1, x, exp(x)} vil kommandoen Reg[L, F] finne den funksjonen på forma a + b x + c e^x som passar best med punkta i L.
Reg[ <Liste med punkt>, <Funksjon> ]
Finn funksjonen på den gjevne forma som har det minste kvadratisk avviket frå punkta i lista. Funksjonen må vere avhengig av ein eller fleire glidare som vert brukt som startverdiar for optimaliseringa. Det er ikkje sikkert at den ikkje-lineære iterasjonen konvergerar, men det kan hjelpe å justere glidarane til andre startverdiar.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute