RegLogist Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


RegLogist[ <Liste med punkt> ]
Finn regresjonskurva i form av ein logistisk funksjon \frac{a}{1+b\cdot e^{-kx}} .
Døme: RegLogist[{(1, 1), (2, 2), (3, 3)}] gjev \frac{4}{1+9e^{-1.099x} } .
Merk:
  • Regresjonskurva er den kurva som passar best med punkta i lista.
  • Lista bør innehalde minst 3 punkt, helst fleire. Det første og det siste datapunktet må ligge forholdsvis nær kurva.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute