RegSin Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


RegSin[ <Liste med punkt> ]
Finn regresjonskurva i form av ein trigonometrisk funksjon a+b\cdot sin(cx+d).
Døme: RegSin[{(1, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 0), (5, 1), (6, 2)}] gjev 1+sin(1.57x-1.57).
Merk:
  • Lista bør innehalde minst 4 punkt, helst fleire, og bør gå over eit intervall som inneheld minst 2 ekstremalpunkt. Dei to første lokale ekstremalpunkta bør ikkje vere veldig forskjellig frå dei absolutte ekstremalpunkta på kurva.
  • Regresjonskurva er den kurva som passar best med punkta i lista.
  • Euler sitt tal ℯ kan du skrive ved ALT + e.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute