ParametriskDerivert Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ParametriskDerivert[ <Kurve x=x(t), y=y(t)> ]
Finn ei ny parametrisk kurve gjeven av \left( x(t), \frac{y^{\prime}(t)}{ x^{\prime}(t)} \right) .
Døme:
  • ParametriskDerivert[Kurve[2t, t², t, 0, 10]] gjev den parametriske kurva (x(t) = 2t, y(t) = t).
  • Kurva som er gjeve som argument til kommandoen er funksjonen f(x) = \frac{x²}{4}, og resultatet er f sin deriverte f'(x) = \frac{x}{2}.
Merk: Sjå også kommandoen Kurve.
© 2021 International GeoGebra Institute