NullpunktIntervall Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


NullpunktIntervall[ <Funksjon>, <Tal a>, <Tal b> ]
Finn nullpunkta til funksjonen i intervallet [a, b]. Funksjonen må vere kontinuerleg i det gjevne intervallet. Sidan ei numerisk algoritme vert brukt er det ikkje sikkert at alle nullpunkta vert funne.
Døme:
La f(x) = 3x³ + 3x² - x. Då vil NullpunktIntervall[f, -2, 1] gje A = (-1.264, 0), B = (0, 0), C = (0.264, 0)
Merk: Sjå også kommandoen Nullpunkt.
© 2021 International GeoGebra Institute