MatriseRang Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


MatriseRang[ <Matrise> ]
Gjev rangen til matrisa.
Merk: Rangen til ei matrise er det talet på lineært uavhengige rader (som er det same som talet på lineært uavhengige kolonnar).
Døme:
  • MatriseRang[{{2, 2}, {1, 1}}] gjev 1 sidan dei to radene er lineært avhengige.
  • MatriseRang[{{1, 2}, {3, 4}}] gjev 2 sidan dei to radene er lineært uavhengige.

CAS-delen

MatriseRang[ <Matrise> ]
Gjev rangen til matrisa.
Merk: Rangen til ei matrise er det talet på lineært uavhengige rader (som er det same som talet på lineært uavhengige kolonnar).
Døme:
  • MatriseRang[{{2, 2}, {1, 1}}] gjev 1 sidan dei to radene er lineært avhengige.
  • MatriseRang[{{1, 2}, {3, 4}}] gjev 2 sidan dei to radene er lineært uavhengige.
© 2021 International GeoGebra Institute