Determinant Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Determinant[ <Matrise> ]
Gjev determinanten av matrisa.
Døme:
Determinant[{{1, 2}, {3, 4}}] gjev a = -2.
Merk: Sjå også kommandoane Invers og Transponer.

CAS-delen

Determinant[ <Matrise> ]
Gjev determinanten av matrisa. Dersom matrisa inneheld udefinerte variablar gjev kommandoen uttrykket for determinanten.
Døme:
Determinant[{{1, a}, {b, 4}}] gjev -a b + 4.
© 2021 International GeoGebra Institute