Transponer Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Transponer[ <Matrise> ]
Finn den transponerte av matrisa.
Døme:
Transponer[{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}] gjev matrisa \begin{pmatrix}1&4&7\\ 2&5&8\\ 3&6&9\end{pmatrix}.
Merk: Sjå også kommandoane Determinant og Invers.

CAS-delen

Transponer[ <Matrise> ]
Finn den transponerte av matrisa. Matrisa kan også innehalde udefinerte variablar.
Døme:
Transponer[{{a, b}, {c, d}}] gjev matrisa \begin{pmatrix}a&c\\b&d\end{pmatrix}.
© 2021 International GeoGebra Institute