Normalvektor Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Normalvektor[ <Linje> ]
Gjev ein normalvektor til linja.
Merk: Ei linje med likning ax + by = c har normalvektoren (a, b).
Normalvektor[ <Linjestykke AB> ]
Gjev ein normalvektor til linjestykket AB som har same lengde som AB.
Normalvektor[ <Vektor u> ]
Gjev ein normalvektor til u som har same lengde som u.
Merk: Ein vektor med koordinatar (a, b) har normalvektoren (- b, a).
Merk: Sjå også kommandoane EiningsNormalvektor og Retningsvektor.

CAS-delen

Normalvektor[ <Vektor u> ]
Gjev ein normalvektor til u som har same lengde som u. Komponentane til u kan vere udefinerte variablar.
Døme:
  • Normalvektor[(3, 2)] gjev vektoren {-2, 3}.
  • Normalvektor[(a, b)] gjev vektoren {-b, a}.
© 2021 International GeoGebra Institute