ImplisittDerivert Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ImplisittDerivert[ <Uttrykk f(x, y)> ]
Finn den implisitt deriverte av det gjevne uttrykket.
Døme:
ImplisittDerivert[x + 2 y] gjev -0.5.
Merk:
Sjå også kommandoen Derivert.

CAS-delen

ImplisittDerivert[ <Uttrykk f(x, y)> ]
Finn den implisitt deriverte av det gjevne uttrykket. Godtek udefinerte variablar.
Døme:
ImplisittDerivert[a*x + y] gjev -a.
ImplisittDerivert[ <Uttrykk>, <Avhengig variabel y>, <Uavhengig variabel x> ]
Finn den implisitt deriverte av det gjevne uttrykket der den uavhenginge variabelen er x og den avhengige variabelen er y.
Døme:
  • ImplisittDerivert[x^2 + y^2, y, x] gjev -\frac{x}{y}
  • ImplisittDerivert[x^2 + y^2, x, y] gjev -\frac{y}{x}
© 2021 International GeoGebra Institute