Iterasjon Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Iterasjon[ <Funksjon f>, <Tal x_0>, <Tal på iterasjonar n> ]
Gjentek funksjonen f, n gongar med den gjevne startverdien x_0. For kvar iterasjon vert den forrige funksjonsverdien sett inn for variabelen i funksjonen.
Døme:
  • La f(x) = x^2, kommandoen Iterasjon[f, 3, 2] gjev då (3^2)^2 = 81
  • La f(x) = x^2+2, kommandoen Iterasjon[f, 1, 3] gjev då ((1^2 + 2)^2 + 2)^2 + 2 = 123
Merk: Sjå også kommandoen IterasjonListe.
© 2020 International GeoGebra Institute