Grenseverdi Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Grenseverdi[ <Funksjon f>, <Tal t> ]
Finn grenseverdien til funksjonen f når verdien t vert sett inn for hovedvariabelen i funksjonen.
Døme:
Grenseverdi[(x^2 + x) / x^2, +∞] gjev 1 .
Merk: Ikkje alle grenser kan verte funne av GeoGebra, så udefinert vil verte returnert både i dei tilfella og når det korrekte resultatet er udefinert.
Merk: Sjå også kommandoane Asymptote, GrenseOver og GrenseUnder.

CAS-delen

Grenseverdi[ <Uttrykk f>, <Verdi t> ]
Finn grenseverdien til uttrykket f når verdien t vert sett inn for hovedvariabelen i funksjonen.
Døme:
Grenseverdi[a sin(x) / x, 0] gjev a .
Grenseverdi[ <Uttrykk f>, <Variabel v>, <Verdi t> ]
Finn grenseverdien til uttrykket f når verdien t vert sett inn for variabelen v i funksjonen.
Døme:
Grenseverdi[a sin(v) / v, v, 0] gjev a .
Merk: Ikkje alle grenseverdiar kan verte funne av GeoGebra, så ? vil verte returnert både i dei tilfella og når det korrekte resultatet er udefinert.
© 2021 International GeoGebra Institute