Asymptote Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Asymptote[ <Hyperbel> ]
Gjev begge asymptotane til hyperbelen.
Asymptote[ <Funksjon> ]
GeoGebra vil prøve å finne asymptotane til funksjonen og returnere dei i ei liste. Det er ikkje sikkert at alle asymptotane vert funne. Til dømes vil ikkje vertikale asymptotar til ikkje-rasjonale funksjonar, som ln(x), verte funne.
Døme:
Asymptote[1/(x-1)] gjev \{y=0,x=1\}.
Asymptote[ <Implisitt kurve> ]
Gjev ei liste som inneheld alle asymptotane til den implisitte kurva.
© 2021 International GeoGebra Institute