DivisorarSum Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


DivisorarSum[ <Tal a> ]
Finn summen av alle dei positive divisorane til a, inkludert 1 og a.
Døme:
DivisorarSum[15] gjev 24, som er summen 1 + 3 + 5 + 15.
Merk: Sjå også kommandoane Divisorar og DivisorarListe.

CAS-delen

DivisorarSum[ <Tal a> ]
Finn summen av alle dei positive divisorane til a, inkludert 1 og a.
Døme:
DivisorarSum[15] gjev 24, som er summen 1 + 3 + 5 + 15.
Merk: Sjå også kommandoane Divisorar og DivisorarListe.
© 2020 International GeoGebra Institute