RegPoly Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 9. november 2012 kl. 14:52 av Kstige (diskusjon | bidrag)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


RegPoly[ <Liste med punkt>, <Polynomgrad n> ]
Finn regresjonskurva i form av ein polynomfunksjon av grad n.
Døme: RegPoly[{(1, 1), (2, 4), (3, 8)}, 2] gjev 0.5x^2+1.5x-1.
Merk:
  • Regresjonskurva er den kurva som som passar best med punkta i lista.
  • For å få eit polynom av grad n må det vere minst n + 1 punkt i lista.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute