Faktorar Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 9. juni 2013 kl. 19:57 av Wallerau (diskusjon | bidrag) (korrekturlest, men i tvil om ordet "synkande".)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Faktorar[ <Polynom> ]
Gjev ei liste med lister av typen {faktor, eksponent} slik at produktet av alle desse faktorane opphøgd i den tilsvarande eksponenten gjev polynomet. Faktorane er sortert etter grad i synkande orden.
Døme:
Faktorar[x^8 - 1] gjev {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}}.
Merk: Ikkje alle desse faktorane er ureduserbare over dei reelle tala.
Faktorar[ <Tal> ]
Gjev ei liste med lister av typen {primtal, eksponent} slik at produktet av alle desse primtala opphøgd i den tilsvarande eksponenten gjev talet. Primtala er sortert i stigande rekkefølgje.
Døme:
 • Faktorar[1024] gjev {{2, 10}}, sidan 1024 = 2^{10}.
 • Faktorar[42] gjev {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}}, sidan 42 = 2^1 * 3^1 * 7^1.
Merk: Sjå også kommandoane Primfaktorar og Faktoriser.

CAS-delen

Faktorar[ <Polynom> ]
Gjev ei liste med lister av typen {faktor, eksponent} slik at produktet av alle desse faktorane opphøgd i den tilsvarande eksponenten gjev polynomet. Faktorane er sortert etter grad i synkande orden.
Døme:
Faktorar[x^8 - 1] gjev {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}}, vist som \begin{pmatrix} x^4+1&1\\ x^2+1&1\\ x+1&1\\ x-1&1

\end{pmatrix}
.
Merk: Ikkje alle desse faktorane er ureduserbare over dei reelle tala.
Faktorar[ <Tal> ]
Gjev ei liste med lister av typen {primtal, eksponent} slik at produktet av alle desse primtala opphøgd i den tilsvarande eksponenten gjev talet. Primtala er sortert i stigande rekkefølgje.
Døme:
 • Faktorar[1024]gjev {{2, 10}}, vist som \begin{pmatrix} 2&10 \end{pmatrix}, sidan 1024 = 2^{10}.

  • Faktorar[42] gjev {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}}, vist som \begin{pmatrix} 2&1\\ 3&1\\ 7&1

   \end{pmatrix}
   , sidan 42 = 2^1 * 3^1 * 7^1.
Merk: Sjå også kommandoane Primfaktorar og Faktoriser.
© 2021 International GeoGebra Institute