TrigUtvid Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TrigUtvid[ <Uttrykk> ]
Gjer eit trigonometrisk uttrykk om til eit uttrykk der kvar funksjon kun har ein variabel som argument.
Døme: TrigUtvid[tan(x + y)] gjev \frac{cos(x) sin(y) + cos(y) sin(x)}{cos(x) cos(y) - sin(x) sin(y)}.
TrigUtvid[ <Uttrykk>, <Målfunksjon> ]
Gjer eit trigonometrisk uttrykk om til eit uttrykk der kvar funksjon kun har ein variabel som argument, og der den gjevne målfunksjonen er føretrekt.
Døme: TrigUtvid[tan(x + y), tan(x)] gjev \frac{-tan(x) - tan(y)}{tan(x) tan(y) - 1}.
Merk:

CAS-delen

TrigUtvid[ <Uttrykk> ]
Gjer eit trigonometrisk uttrykk om til eit uttrykk der kvar funksjon kun har ein variabel som argument.
Døme: TrigUtvid[tan(x + y)] gjev \frac{cos(x) sin(y) + cos(y) sin(x)}{cos(x) cos(y) - sin(x) sin(y)}.
TrigUtvid[ <Uttrykk>, <Målfunksjon> ]
Gjer eit trigonometrisk uttrykk om til eit uttrykk der kvar funksjon kun har ein variabel som argument, og der den gjevne målfunksjonen er føretrekt.
Døme: TrigUtvid[tan(x + y), tan(x)] gjev \frac{-tan(x) - tan(y)}{tan(x) tan(y) - 1}.
TrigUtvid[ <Uttrykk>, <Målfunksjon>, <Målvariabel> ]
Gjer eit trigonometrisk uttrykk om til eit uttrykk der kvar funksjon kun har ein variabel som argument, og der den gjevne målfunksjonen og målvariabelen er føretrekt.
Døme: TrigUtvid[sin(x), sin(x), x/2] gjev 2cos(\frac{x}{2})sin(\frac{x}{2}).
TrigUtvid[ <Uttrykk>, <Målfunksjon>, <Målvariabel>, <Målvariabel> ]
Gjer eit trigonometrisk uttrykk om til eit uttrykk der kvar funksjon kun har ein variabel som argument, og der den gjevne målfunksjonen og dei gjevne målvariablane er føretrekt.
Døme: TrigUtvid[csc(x) - cot(x) + csc(y) - cot(y), tan(x), x/2, y/2] gjev tan(\frac{x}{2})+tan(\frac{y}{2}).
Merk: Alle bokstavar kan verte brukt som variablar.
© 2021 International GeoGebra Institute