TTest Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TTest[ <Liste med utvalsdata>, <Forventa gjennomsnitt>, <Hale> ]
Gjer ein eit-utvals T-test av eit populasjonsgjennomsnitt ved å bruke den gjevne lista med utvalsdata og det forventa populasjonsgjennomsnittet i nullhypotesa.
Hale kan ha følgjande verdiar
  • < betyr: populasjonsgjennomsnitt < forventa gjennomsnitt
  • > betyr: populasjonsgjennomsnitt > forventa gjennomsnitt
  • betyr: populasjonsgjennomsnitt ≠ forventa gjennomsnitt
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {sannsynsverdi, T-test statistikkverdi}.
TTest[ <Utvalsgjennomsnitt>, <Standardavvik for utvalet>, <Utvalsstorleik>, <Forventa gjennomsnitt>, <Hale> ]
Gjer ein eit-utvals T-test av eit populasjonsgjennomsnitt ved å bruke det gjevne utvalsgjennomsnittet, standardavviket, den gjevne utvalsstorleiken og det forventa populasjonsgjennomsnittet i nullhypotesa.
Hale kan ha følgjande verdiar
  • < betyr: populasjonsgjennomsnitt < forventa gjennomsnitt
  • > betyr: populasjonsgjennomsnitt > forventa gjennomsnitt
  • betyr: populasjonsgjennomsnitt ≠ forventa gjennomsnitt
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {sannsynsverdi, T-test statistikkverdi}.
Merk: Sjå også kommandoane TTest2 og TTestPara.
© 2021 International GeoGebra Institute