TTestPara Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TTestPara[ <Liste med utvalsdata 1>, <Liste med utvalsdata 2>, <Hale> ]
Gjer ein para T-test for dei to listene med para utvalsdata.
Hale kan ha følgjande verdiar (der μ er den gjennomsnittlige para differansen til dei to populasjonane)
"<" betyr: μ < 0
">" betyr: μ > 0
"≠" betyr: μ ≠ 0
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {sannsynsverdi, T-test statistikkverdi}.
Merk: Sjå også kommandoane TTest og TTest2.
© 2021 International GeoGebra Institute