Punkt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Punkt[ <Objekt> ]
Lagar eit punkt på objektet. Punktet kan verte flytta rundt på stia definert av objektet.
Punkt[ <Liste> ]
Lagar eit punkt frå lista som inneheld to tal.
Døme: Punkt[{1, 2}] gjev punktet (1, 2).
Punkt[ <Objekt>, <Parameter> ]
Lagar eit punkt, med gjeven stiparameter, på objektet.
Punkt[ <Punkt P>, <Vektor v> ]
Gjev sluttpunktet til v når startpunktet til v er P.
Døme:
La P = (1, 2) og v = (1, 4).
Det nye punktet vert då (2, 6).
Merk: Sjå også verktøya Tool New Point.gif Nytt punkt og Tool Point in Region.gif Punkt på objekt.
© 2021 International GeoGebra Institute