Linje Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Linje[ <Punkt A>, <Punkt B> ]
Lagar ei linje som går gjennom dei to punkta A og B.
Linje[ <Punkt A>, <Parallell linje l> ]
Lagar ei linje gjennom A som er parallell med l.
Linje[ <Punkt A>, <Retningsvektor v> ]
Lagar ei linje med retningsvektor v gjennom punktet A.
Merk:
© 2020 International GeoGebra Institute